Entreprenörer

Inom Nätraälven lägger vi stor vikt vid att anpassa insatserna i din skog så att den ska må bra på lång sikt. Det finns mycket att ta hänsyn till i ett långsiktigt skogsbruk.

 

Under avverkning, gallring och skogsvård tar vi stor hänsyn till mark, vatten och luft, liksom den biologiska mångfalden som är grundförutsättningen för växter och djur. Därför är våra krav på kunskaper och erfarenheter hos de entreprenörer vi anlitar högt ställda.

 

Våra lokala samarbetspartners på avverkningssidan är Bräcke Maskintjänst, MT-Gallrarna, Per-Johan Hamberg, Nils Modin och Samuel Gimbersson. Samtliga uppfyller våra högt ställda krav och har fått mycket beröm för sitt ansvarsfulla sätt att vårda och verka i våra medlemmars skogar.

 

Våra ledande aktörer på skogsvårdssidan är idag Örnskog, Höga kusten skog och fastighet, Näslunds friplant och NK Trä och traktor.

 

 

Bräcke Maskintjänst
Bräcke 124
893 91 Bjästa
Tfn Roger Westin 070-514 27 60

MT-gallrarna
Skorpedsvägen 103
895 97 Skorped
Tfn Tord Ödmark 070-340 65 72, Magnus Viberg 070-307 50 04

Per-Johan Hamberg 
Docksta
Tfn Per-Johan 070-582 30 20

Kent Skog och Maskin

Sörflärke 522

895 92 Bredbyn

Kent Eriksson: 0661-20074

Nils Modin och Samuel Gimbersson