Virkespriser

Många olika faktorer påverkar virkespriset och avverkningskostnaden. I grova drag ges högst netto på grov fin barrskog nära bra utfartsvägar. En annan styrande parameter är trakten och vägarnas beskaffenhet. Områden som kan avverkas eller gallras på barmark (dvs ej vintertid) är mer eftertraktade och kan då ge ökat virkespris. Våra specialsortiment som tas ut från avverkningen ökar värdet betydligt.

 

November 2017

Priset beräknas utifrån vår grundprislista (1779-08), sedan tillkommer premier för respektive sortiment: Minst +40 kr/m3to för grantimmer, +40 kr/m3to för talltimmer. Premierna för massaved beror på avstånd till industri. Kom ihåg att du som självverksam medlem har en tillkommande premie på 20 kr/m3.

 

Vår virkesprislista är från 1 november 2016 och heter 1779-08. Denna prislista innehåller ingen prisräkning för brännved utan det prissätts av virkesköparen och är beroende på trädslag, transportavstånd mm.

 

 

Priserna har varit stabila ett tag men ökat senaste tiden, framförallt för grantimmer. Även om priserna har ökat så är det lägre än tidigare toppår (ex 2007). Vårt råd är att sköta skogen långsiktigt, genomför gallringar och avverkningar om skogen är mogen. Sortimentsflyttar (timmer blir brännved genom avtorkning eller röta) och minskad tillväxt till följd av försenade åtgärder är svåra att räkna hem. Våra specialsortiment kan ge ett mycket bra netto på din avverkning så hör av dig till oss för mer ingående pris på din gallring eller avverkning.

 

Al (och ev sälg, rönn etc) som tidigare levererats som övrigt löv till M-real, Husum kommer from 1 april 2016 inte att tas emot där längre. Den al som vi i framtiden köper måste rensorteras och levereras till Domsjö Fiber som brännved löv.  

 

Vår tidigare prislistor finns här.

 

Prisjämförelse i tidningen ATL 2016-11-15

Enligt tidningen ATLs virkesprisjämförelse ligger vi på Nätraälven i topp i Sverige med våra virkespriser, 1:a på gran och 2:a på tall. Det är roligt att vårt långsiktiga arbete med rättvisa priser visar att vi är i Sverigetopp. Kom ihåg att förutom en hög prislista så kan medlemmar även se fram emot premier, välbetalda specialsortiment och eventuell efterlikvid. Se prisjämförelsen här.

 

 

Prisjämförelse i tidningen skogen 2013-09-27

I prisjämförelsen i tidningen skogen så ser vi att Nätraälven är den enda aktören som har 300 kr/m3fub för barrmassa i Sverige!

I samma prisjämförelse simuleras även avverkning av normalbestånd, där är Nätraälven högst i Norrland för gran och tall är vi bland de högre i Sverige men dock näst högst i Västernorrland (skiljer 3 kr). Notera att i vår prislista finns ej våra specialsortiment med (stamblock, stolpar och svarvtimmer gran). Specialsortimenten kan höja nettot med flera tiotals kronor.

 

Prisjämförelse i ATL 2013-08-13

ATL simulerade en normal slutavverkning med timmer och massaved. Prislistor tillgängliga från internet jämfördes. Nätraälven återfanns i både grantoppen och talltoppen. 7:e plats för tall och 8:e plats för gran i Sverige. Det framgår att vi har klart högsta pris i Västernorrland.

Artikel i ATL 2013-06-18

Rubriken var Nätraälven håller priserna uppe. Många aktörer sänkte då prislistorna på massaved till 250 kr/m3fub men vi låg kvar på 300 kr/m3fub vilket vi gör fortfarande.

Stor prisjämförelse ATL 2010-10-19

Enligt tidningen ATL:s stora prisjämförelse hösten 2010 (se bild) hade Nätraälven högsta virkespriserna i Norrland. En gammal artikel men den säger mycket om föreningens ambition vad gäller virkespriser. VD Mattias Persson och Ordförande Christer Kjellsson fanns på framsidan med rubriken "De ger bäst pris".

Beräkna skogens värdeökning

 
Normal
Låg (3)
Normal (4)
Hög (5,5)
Mycket hög
Värdeökningen på din skog är
  kr/år
Beräkningen bygger på skogsmarkens produktionsförmåga och medelpriset på skogsfastigheter i området . Vi kan hjälpa dig att öka och ta tillvara på din värdeökning.
Kontakta oss eller Räkna ut på nytt

Bli medlem i Nätraälven Skog

Följ oss

Flickr Youtube