Angående införandet av Prima och Sekunda

Angående införandet av Prima och Sekunda

Från och med 1/8 - 2019 kommer den nya massavedsklassningen att införas. Detta medför nya utmaningar för branschen då den gamla modellen med vrak och kollektiva avdrag kommer att ersättas av ett system som bygger på att hela traven klassas utifrån vissa kriterier. Traven kommer att bli klassad som Prima eller Sekunda massaved. Mer information gällande denna klassning hittar ni här

 

Från och med 1/8 kommer vi att släppa en ny prislista där priset för Prima ligger kvar på 300 kr/m3fub och priset för sekunda blir 280 kr/m3fub. Alla kontrakterade premier kommer självklart att ligga kvar och betalas på såväl Prima som Sekunda. Vår bedömning är att våra medlemmar kommer att gynnas av detta upplägg eftersom att den totala mängden massaved förväntas att öka på grund av att delar av det som idag blir sorterat som bränsleved samt vrakad massaved, framgent kommer att kunna mätas in som Sekunda massaved.

 

Om traven inte klarar det uppställda kriterierna kommer den att klassas som utskott- det som tidigare kallades för vrak. Vi kommer tills vidare inte att prissätta utskott i prislistan precis som vi gör med bränsleved och industrived. Vårt mål är att få till en rättvis ersättning för massaveden på lång sikt och vi kommer därför att utvärdera utfallet löpande så fort den nya klassningen införs. Därmed är det högst troligt att prislistan kommer uppdateras under den kommande hösten. Travar som blir klassade som utskott på grund av bristande virkeshantering från vår sida kommer tillsvidare att ersättas med 280 kr/m3fub.

Nyheter

Grattis ni vann! Bjästamarknaden 28/8
Gissa trädslag Örjan Byström Max Nilsson Martin Westin Erika SöderbergGissa...
Vinnare i vår bildtävling
Vi har nu fått klart med vinnare i vinterns bildtävling för våra medlemmar. Vi fick in många bra...
Mycket snöbrott i vinter
Många av er har nog sett inslaget på SVT om allvarliga snöbrott.(Om inte se länk nedan). Det...

Sidor

Bli medlem i Nätraälven Skog

Följ oss

Flickr Youtube