Det ska löna sig att vara självverksam

Leveransvirke

Om du tänker leverara virke finns det en del saker som är bra att tänka på

Det första du ska göra är att ta kontakt med din virkesköpare. Gör upp med denna om vilket pris som gäller och vilka sortiment som du kommer att leverera. Fundera även på när leveransen är tänkt att hämtas.

 

- Har du koll på kvalitetsbestämmelserna? Timmer och massaved har olika bestämmelser gällande tillredning och kvalitetskrav. Kundskap direkt har sammanställt de viktigaste du bör känna till. Klicka på länken och läs på innan du sätter igång och avverkar. Allt virke i Sverige mäts och redovisas via den oberoende aktören Biometria . På deras hemsida hittar du alla fullständiga mätningsbestämmelser. Klicka på denna länk om du vill se en enkel och bra instruktion över hur man apterar timmer efter olika klasser och kvalitetsgränser.

 

- Har du koll på hur du får lägga virket? Alla som tänker lägga upp virke vid en allmän eller enskild väg måste följa trafikverkets regler. Kraven varierar beroende på vid vilken väg virket ska ligga. I denna PDF-fil kan du läsa om vad som gäller.

 

- Har du koll på leveransbestämmelser? Det finns regler gällande när olika sortiment måste vara inkörda till industrin. Även vägsystemet har olika regler gällande när vägarna är tillåtna att köra med fulla timmerbilar på. Om du själv inte har koll på vad som gäller kan du kolla med väghållaren. Av erfarenhet vet vi att de flesta leveranserna kommer in på vårvintern. Alla skogsägare är inte medvetna om att vissa vägar stänger för tunga transporter en lång period över tjällossningen. Detta leder till att virket riskerar att bli nedklassat när det kommer till industrin. 

Bli medlem i Nätraälven Skog

Följ oss på sociala medier