Nätraälven Skog växer, vi är 1000 medlemmar

Nätraälven Skog växer, vi är 1000 medlemmar

Den 27 januari hölls årsstämma med ett sjutiotal medlemmar på Valhalla i Drömme utanför Sidensjö. Årsstämman gladdes åt att föreningen fortsätter att öka medlemsantalet som nu passerat 1000 medlemmar. Verksamheten ökade med 20 procent. Nätraälven Skog omsatte under verksamhetsåret 2014/2015 113 miljoner kr och hanterade 194 000 kubikmeter virke. Föreningen visar ett resultat för 2014/2015 på 1,3 miljoner kr. Den största anledningen till resultatet är ökade volymer. 

 

Stämman fastställde styrelsens förslag på utdelning av efterlikvid till medlemmarna på 7 kr/kubikmeter, totalt ca 1,2 miljoner kr.

 

Fyra styrelseledamöter omvaldes till styrelsen som har följande sammansättning: Christer Kjellsson (ordförande), Rune Edin, Lennart Bylund, Marie Norberg, Bertil Nordin, Anders Broman, Anders Nilsson och Lars-Göran Häggström. Valberedningen meddelade att de vill ha förslag på lämplig styrelseledamot från Höga Kusten-området inför kommande Årsstämma. Den 26/2 kommer vi ge ut en 16-sidig tidning i samband med tidningen 7:s utdelning i Örnsköldsviks kommun samt i Höga kusten.

 

Här hittar du årsredovisningen

 

Här hittar du pressinformation om att vi växer

Nyheter

Kallelse till digital årsstämma
Den 31 januari kl 19:00 är det dags för årsstämma med Nätraälven Skog. På grund av rådande...
Ett bekant ansikte
Vi välkomnar Susanne Ek välkommen tillbaka till Nätraälven. Susanne har efter en kortare sejour...
Instagram
Nu finns vi på Instagram! I och med att informationskanaler och socialamedier blir en allt...

Sidor

Bli medlem i Nätraälven Skog

Följ oss på sociala medier