Nu höjer vi prislistan!

Nu höjer vi prislistan!

Vi är glada att meddela att vi höjer vår virkesprislista för timmer och massaved. Efterfrågan på timmer är hög och vi har nått en ny nivå för timmerpriserna. Vi har sedan tidigare höjt timmerpremierna markant men nu höjer vi också vår grundprislista med 50-80 kr/m3. Efterfrågan på massaved stiger och höjningen är 20 kr/m3 för lövmassa och 10 kr/m3 för barrmassa. Höjningen gäller för alla avtal med aktuell prislista och träder i kraft för uppdrag som påbörjas från och med 19 april.

 

Det var länge sedan vi höjde prislistan och det känns bra att äntligen göra det då prislistorna inte har speglat prissättningen. Det en är fortsatt knepig prissättning där höga premier kompenserar lägre prislistor. En anledning har varit osäkerheten kring hur länge den ”nya” prisbilden kommer att hålla i sig.

 

Vi är inne i en händelserik och tuff tid med kriget i Ukraina som påverkar vår verksamhet. Som sagt så ser vi nu att efterfrågan på skogsråvara ökar vilket gynnar oss men kostnaderna ökar också både för verksamheten i skogen och generellt i samhället.

Nyheter

Stafettvasan
Vi firar 100 år, detta gör vi med att ta oss an en annan nyligen fylld 100-åring. 5 tappra själar...
Nu höjer vi grundlistan, IGEN!
Från och med 2023-02-20 höjer vi grundpriset på hela listan! På massaveden blir det nya priset...
Årsstämma i Docksta 26/1 2023
Den 26/1 kl 19:00 kallas medlemmar i Nätraälven till årsstämma på bygdegården i Docksta. Ärenden...

Sidor

Bli medlem i Nätraälven Skog

Följ oss på sociala medier