Rotposter

Marknadens intresse för vanliga rotposter är för tillfället svalt. I dagsläget är det främst avverkningar av ledningsgator och andra intrång som stämplas. Vill du ha hjälp att bjuda ut din skog till flera aktörer finns det andra sätt. Hör av dig om du vill ha hjälp med det.