Skogsbruksplaner - Värdering

Mer om planer och värderingar

Beroende av vilka krav och mål du har med ditt skogsägande kan vi erbjuda en rad olika typer av planeringsunderlag för din skog. Det vanligaste är att vi upprättar en så kallad "Grön skogsbruksplan" med en sådan kan du om intresset finns certifiera din fastighet och därmed ta ytterligare ett steg gällande naturvården. På senare tid har det vuxit fram intresse för mer produktionsinriktade planer. Har du intresse av en enklare plan där vi inte lägger lika mycket detaljjobb i fält utan istället identifierar dina skogsområden som är i behov av en åtgärd hjälper vi dig också med det.

 

Är intresserad av en värdering av din fastighet, kanske inför en försäljning eller generationsväxling kan vi hjälpa dig med det. En korrekt upprättad skogsbruksplan är ett bra underlag för en fastighetsvärdering. När vi upprättar en plan med målet att fastigheten skall gå till försäljning läggs extra tyngd på att få skogsvolymerna på fastigheten korrekta. Det är trots allt skogsvolymen som till största del avgör priset. Idag förekommer det fastighetsförmedlingar där värderingar har gjorts av oerfarna skolungdomar eller av personer med mycket liten skoglig erfarenhet. En felbedömning på 20 % är inte ovanligt och det blir fort stora pengar. Nätraälven skog använder enbart erfaren personal och vi lägger stor heder i att få våra värderingar så korrekta som möjligt.