Samarbetsplan - Skogsbruksplan

Mer om planer och värderingar

Idén kommer från er medlemmar. Många har uttryckt en önskan om att vi ska bli mer långsiktigt aktiva i skötseln av era skogar. Målsättningen är att på ett strukturerat sätt förbättra skogsägandet för våra medlemmar med ett tydligare samarbete, en samarbetsplan helt enkelt. En samarbetsplan vilar på en grön skogsbruksplan som upprättas för att få koll på skogen och dess möjligheter och behov. Föreningen tycker det är viktigt att våra medlemmar sköter sin skog och rabatterar upprättandet av skogsbruksplanen. Kontakta oss så berättar vi gärna mer om samarbetsplanen.

Beroende av vilka krav och mål du har med ditt skogsägande kan vi erbjuda en rad olika typer av planeringsunderlag för din skog. Det vanligaste är att vi upprättar en så kallad "Grön skogsbruksplan" med en sådan kan du om intresset finns certifiera din fastighet och därmed ta ytterligare ett steg gällande miljö och naturvården.  

 

Är intresserad av en värdering av din fastighet, kanske inför en försäljning eller generationsväxling kan vi hjälpa dig med det. En korrekt upprättad skogsbruksplan är ett bra underlag för en fastighetsvärdering.