Specialsortiment

Stamblock

Högkvalitativa rotstockar av tall och gran avsedda för snickerier med höga kvalitetskrav så som tillverkning av fönster, dörrar, trappräcken, lister mm.

Prisexempel: 850 kr/m3fub.

Furustolpar

Helstammar av tall som tas ur slutavverkningar för förädling till telefon- eller eltransmissions- stolpar.

Prisexempel: 850 kr/m3to.

Granpålar

Relativt raka granstockar tas ut i förutbestämda längder ur slutavverkningar för pålning av bryggor, kajer men även till att stärka instabil mark vid hus eller vägbyggnation. Bland annat Ulvö hamn är pålad av granpålar från Nätraälven.

Prisexempel: 700 kr/m3fub.

Plyfa, svarvtimmer

Grova granstockar tas ut i normallängder ur slutavverkningar för svarvning till fanér. Fanéren används vid golvtillverkning.

Prisexempel: ca 850 kr/m3to.

Bli medlem i Nätraälven Skog

Följ oss på sociala medier