Tillsammans tar vi rätt beslut i skogliga frågor.

Sköta skog

Vi rådgiver och hjälper till med föryngringsavverkning,

gallring, röjning och föryngring.

Virkespriser

Se våra priser och garantipremier.

Medlemskap

Som medlem i Nätraälven Skog garanterar vi, rättvist och bra betalt, oberoende rådgivning och ett tryggt delägarskap.

Vi söker nya medarbetare

Vi söker nu nya medarbetare för roller inom ekonomi samt skoglig rådgivning.

Vill du veta mer..

Stabilt resultat ger efterlikvid

Vi har gjort bokslut för virkesåret 2022/2023 och det blir ett stabilt resultat. Resultatet leder till att det blir historiskt höga utdelningar till våra medlemmar.

100-årsfest 18 november

Den 18 november kl 18:00 bjuder vi in våra medlemmar till 100-årsfirande av vår förening. 

Prishöjning

Från och med 2023-02-20 höjer vi grundpriset på hela listan! 

Oberoende förening för skogsägare

Nätraälven är en unik skogsägarförening eftersom vi är helt oberoende. Det innebär att vi alltid tar ställning för dig som medlem och hjälper dig att ta rätt beslut i skogliga frågor. Föreningen ger dig som skogsägare service med allt från rådgivning till hjälp med avverkning, röjning och plantering.