Allmänt

Vid en föryngringsavverkning tar du tillvara på det värde som vuxit fram i din gamla skog och ersätter den därefter med nya plantor. Det är en stor förändring i din skog och vi på Nätraälven hjälper dig gärna med råd och planering inför din kommande avverkning.

Genom att gallra din skog kan du fördela tillväxten till de träd som ska sparas till den framtida föryngringsavverkningen. Skogen får därigenom den största värdetillväxten.

En grön skogsbruksplan hjälper dig att sköta skogen på ett uthålligt och optimalt sätt. Den innehåller både övergripande och detaljerad information om skogens tillstånd och dess förutsättningar. Våra planläggare har lång skoglig erfarenhet och lägger stor vikt vid att skogsbruksplanen passar dig och ditt skogsbruk.
Är du i behov av en skogsvärdering har vi kompetens att ge dig underlag inför en generationsväxling eller försäljning.

 

Genom att röja dina ungskogar skapar du bättre förutsättningar för skogens framtida utveckling. Du har möjlighet att gynna de trädslag och stammar som ska ingå i ditt framtida bestånd och ge dem en skjuts i tillväxten och mot den framtida gallringen.

En viktig del av skogsbruket är föryngingen där gammal skog ersätts med ny. För att få en lyckad föryngring är det viktigt att ta hänsyn till både skogens och markens förutsättningar och välja föryngringsmetod efter dessa. 

En väl utförd markberedning ger plantorna en bra start i livet. Det är en viktig åtgärd för att ge dina plantor så bra förutsättningar som möjligt och därmed också fördelar mot den konkurerande vegetationen på hygget.

Vi kan hjälpa dig med specialhuggningar och manuella arbeten där det finns omständigheter som gör att konventionella maskiner inte är möjliga att använda.

Avverknng av kraftledningar

Vägbyggnationer

Vindkraftprojekt

mm.