Allmänt

Vid en föryngringsavverkning tar du tillvara på det värde som vuxit fram i din gamla skog och ersätter den därefter med nya plantor. Det är en stor förändring i din skog och vi på Nätraälven hjälper dig gärna med råd och planering inför din kommande avverkning.

Genom att gallra din skog kan du fördela tillväxten till de träd som ska sparas till den framtida föryngringsavverkningen. Skogen får därigenom den största värdetillväxten.

Idén kommer från er medlemmar. Många har uttryckt en önskan om att vi ska bli mer långsiktigt aktiva i skötseln av era skogar. Målsättningen är att på ett strukturerat sätt förbättra skogsägandet för våra medlemmar med ett tydligare samarbete, en samarbetsplan helt enkelt. En samarbetsplan vilar på en grön skogsbruksplan som upprättas för att få koll på skogen och dess möjligheter och behov. Föreningen tycker det är viktigt att våra medlemmar sköter sin skog och rabatterar upprättandet av skogsbruksplanen. Kontakta oss så berättar vi gärna mer om samarbetsplanen. Vill man enbart ha en grön skogsbruksplan så självklart upprättar vi det också. 

 

Genom att röja dina ungskogar skapar du bättre förutsättningar för skogens framtida utveckling. Du har möjlighet att gynna de trädslag och stammar som ska ingå i ditt framtida bestånd och ge dem en skjuts i tillväxten och mot den framtida gallringen.

En viktig del av skogsbruket är föryngingen där gammal skog ersätts med ny. För att få en lyckad föryngring är det viktigt att ta hänsyn till både skogens och markens förutsättningar och välja föryngringsmetod efter dessa. 

En väl utförd markberedning ger plantorna en bra start i livet. Det är en viktig åtgärd för att ge dina plantor så bra förutsättningar som möjligt och därmed också fördelar mot den konkurerande vegetationen på hygget.

Vi kan hjälpa dig med specialhuggningar och manuella arbeten där det finns omständigheter som gör att konventionella maskiner inte är möjliga att använda.

Avverkning av kraftledningar

Vägbyggnationer

Vindkraftprojekt

mm.