För ett hållbart och långsiktigt skogsbruk

Målsättningen är att på ett strukturerat sätt förbättra skogsägandet för våra medlemmar med ett tydligare samarbete, en samarbetsplan helt enkelt. En samarbetsplan vilar på en grön skogsbruksplan som upprättas för att få en översikt över skogen och dess möjligheter och behov.

Anpassad för dig och din skog

Skogsskötsel

Föreningen tycker det är viktigt att våra medlemmar sköter sin skog och rabatterar därför upprättandet av skogsbruksplanen. 

Kontakta oss så berättar vi gärna mer om samarbetsplanen.Krav och målsättning

Baserat på dina krav och mål som du har med ditt skogsägande kan vi erbjuda en rad olika typer av planeringsunderlag för din skog. Det vanligaste är att vi upprättar en så kallad "Grön skogsbruksplan". Med en Grön skogsbruksplan kan du sedan, om intresset finns, certifiera din fastighet och därmed ta ytterligare ett steg för att bedriva ett skogsbruks som gynnar både miljö, kultur- och naturvård.

Din skogsbruksplan

Är du intresserad av en värdering av din fastighet, kanske inför en försäljning eller generationsväxling kan vi hjälpa dig med det. En korrekt upprättad skogsbruksplan är ett bra underlag för en fastighetsvärdering.