Föryngringsavverkning

Föryngringsavverkningen markerar både slutet och början på en skoglig omloppstid. Huvuddelen av de gamla träden avverkas och när beståndet föryngrats tar en ny generation över. Föryngringsavverkningen skiljer sig från gallring genom att beståndet nu är så glest att det inträder föryngringsplikt. Ca 80% av intäkterna man får från en skog under dess omloppstid, kommer från just föryngringsavverkningen.

(källa: skogskunskap.se)

Vi på Nätraälven hjälper dig gärna med råd och planering inför din kommande avverkning.