Röjning

Ungskogsröjning kallas den röjning som görs när plantorna är över brösthöjd (1,3 m). Vid ungskogsröjning regleras stamantalet och de stammar som ska bilda det framtida beståndet väljs ut. De kallas huvudstammar. Stammarna som lämnas ska vara utvecklingsbara, växa bra och vara fria från skador.

(källa: skogskunskap.se)

På de flesta fastigheter så finns ett behov av röjning. Äger du ett område som behöver röjas, eller är du osäker på om det är dags? Tveka inte, kontakta oss så hjälper vi dig att fatta rätt beslut utifrån förutsättningarna på din fastighet.