Röjning

Genom att röja dina ungskogar skapar du bättre förutsättningar för skogens framtida utveckling. Du har möjlighet att gynna de trädslag och stammar du vill ha i ditt framtida bestånd och ge dem en skjuts i tillväxten och mot den framtida gallringen.