Nätraälven är en unik skogsägarförening

Nätraälven är en unik skogsägarförening eftersom vi är helt oberoende. Det innebär att vi alltid tar ställning för dig som medlem och hjälper dig att ta rätt beslut i skogliga frågor. Föreningen ger dig som skogsägare service med allt från rådgivning till hjälp med avverkning, röjning och plantering.

Vi fördelar årligen en stor del av vår vinst till medlemmarna. De senaste åren har vi ökat vår volym och nu omsätter vi över 230 000 kubikmeter och 130 milj kr/år. Vi blir också fler och fler medlemmar - i dag är vi nästan 1 300. De flesta finns i Örnsköldsviks kommun men vi är även aktiva i Kramfors, Sollefteå, Nordmaling och Härnösand.

Mer om Nätraälven Skog

Idé och grundtanke

Föreningen erbjuder de flesta tjänster som är kopplat till skogsägande och skötsel såsom: avverkning, gallring, röjning, plantering, markberedning, skogsbruksplaner, rådgivning och utbildning.

Styrelsen

Nätraälvens styrelse har en vision och målsättning att jobba mot och det arbetet sker alltid med medlemmen som högsta prioritet. Föreningens vision är att vara det bästa alternativet för skogsägare på den lokala virkesmarknaden och målet är att främja medlemmarnas intressen genom goda råd och rättvist betalt för virket.

Entreprenörer

Vi strävar efter att ha långsiktiga samarbeten med duktiga, lokala entreprenörer. För oss är det viktigt att våra skogliga entreprenörer har ett stort engagemang och att samtliga åtgärder utförs med god kvalitet.

Natur & Miljö

En stor styrka inom föreningen är vår frihet utifrån att vi ej äger egna industrier. Vi har därför möjligheter att minimera miljöbelastande transporter genom att leverera till närmaste industri.