Aktuellt

Årstämman avklarad

Årsstämman för verksamhetsåret 2012-2013 är avklarad. Föreningen har gjort allt för att hålla virkespriserna uppe samtidigt som våra konkurrenter har sänkt sina priser. Året har speglats av en pressad virkesmarknad där markägarna till stor del har agerat avvaktande. Trots det pressade marknadsläget har året inneburit en ökad verksamhet samt ett ökat medlemsantal. Omsättningen har ökat med 7 % och föreningen ökade virkesomsättningen till 147 000 m3fub. Medlemsantalet ökade med 6 % och årets resultat landade på en vinst med 110 224 kr.

Ännu en lyckad grundkurs

Den 22/1 hade vi ännu en lyckad runda av vår grundkurs för våra medlemmar/medlemsbarn. 35 deltagare samlades och fick lära sig om skogsbrukets grunder. Allt från hur en skog anläggs till att kunna se när en skog är mogen att slutavverkas. Det har varit mycket bra respons på dessa kurser och vi fortsätter med att få mer och mer intressenter för varje tillfälle. Inom kort kommer vi att annonsera om steg två i vår kursserie. Vi kallar den för "Skogens affärer".

Nätraälvens årsstämma 29/1

Den 29/1 kl 19:00 kallas medlemmar i Nätraälven till årsstämma till Valhalla, Drömme, Sidensjö. Ärenden och dagordning enligt stadgarna.

 

Det är mycket glädjande att se att föreningen har fortsätt växa under virkesår 2012/2013: 55 st nya medlemmar, +7% i ökad omsättning till ca 95 miljoner kronor. Resultatet landar på +110 224 kr.

 

Sidor

Bli medlem i Nätraälven Skog

Följ oss på sociala medier