Aktuellt

Positivt resultat och efterlikvid till medlemmarna

Nätraälven Skog har gjort bokslut för 2015/2016 och föreningen visar stark ökning av antal medlemmar och ökad virkesvolym. Omsättningen har ökat med 11% till ca 125,5 miljoner kronor och styrelsen föreslår efterlikvid till medlemmarna.

 

Uppdaterad virkesprislista

Vi har en ny virkesprislista from 1 november 2016. Det är en liten uppdatering av befintlig lista men ingen prisförändring förutom att massaved övrigt löv nu blir brännved löv. Vi upplever virkesmarknaden relativt stabil där den bästa efterfrågan idag finns på grantimmer och specialsortiment. Lokalt har vi ett överskott på löv och barrmassaved men från årsskiftet tror vi på bättre balanser.

ATL har gjort en stor virkesprisjämförelse 2016-11-15 där Nätraälven är i Sverigetopp.

Läs mer om våra priser här. 

Årsfest på Brux 22 oktober

Snart är det dags för vår traditionsenliga årsfest för våra medlemmar. Vi kommer även i år att hålla till på Brux i Domsjö den 22 oktober kl 18:15.

Inbjudan skickas som vanligt ut till våra medlemmar.

 

Vi planerar för buss från Skorped och Ullånger (kostnad ca 100 kr):

17:10 vid Konsum i Skorped

17:40 från Nätraälvens kontor i Sidensjö

 

17:10 från busstation i Ullånger

17:30 från kajen i Docksta

17:50 från Bjästabacken

23:30 Hemfärd från Brux

Meddela vid anmälan om du vill åka buss.

Sidor

Bli medlem i Nätraälven Skog

Följ oss

Flickr Youtube