Övriga skogstjänster

Nätraälven skog kan utföra uppdrag inom skog och anläggning. Vi arbetar bland annat med breddning av kraftledningsgator, nybrytning av skogsbilvägar och projekt inom vind och vattenkraft.

 

I och med att många skogsägare inte bor på sin skogsfastighet idag och dessutom saknar både utrustning och kunnande för att på ett framgångsrikt sätt bedriva skogsverksamhet har det vuxit fram ett intresse där många vill ha en helhetslösning gällande sitt skogsföretagande. Nätraälven skog kan erbjuda skräddarsydda lösningar för olika typer av förvaltningstjänster. Det mest populära upplägget bygger på att Nätraälven lägger upp en plan för de närmaste 10 åren och stakar ut vilken riktning fastigheten skall skötas mot. Ofta bestäms avverkningstakten utifrån avkastningskrav samtidigt som de skogsvårdande åtgärderna utförs kontinuerligt.