Stabilt resultat ger efterlikvid

Vi har gjort bokslut för virkesåret 2022/2023 och det blir ett stabilt resultat. Resultatet leder till att det blir historiskt höga utdelningar till våra medlemmar.

Vi har gjort bokslut för virkesåret 2022/2023 och det blir ett stabilt resultat. Resultatet leder till att det blir historiskt höga utdelningar till våra medlemmar. Anledningen till det höga resultatet är främst ökade virkespriser men också stabil avkastning på våra kapitalplaceringar. Det har varit ett roligt år då vi har firat föreningens 100 år (1923-2023) med många aktiviteter för våra medlemmar. Verksamheten har varit positiv där vi blivit fler medlemmar, höjt virkespriserna och ökat våra uppdrag, främst inom skogsvården.

 

Kostnaderna blev i nivå med budget och omsättningen hela 19 % mer än föregående år, främst pga. av ökade virkespriser. Årsvolymen landade på totalt 225 460 m3fub. Medlemsantalet är idag 1 273 (1 251 medlemmar vid bokslutet). Rörelseresultatet efter finansiella poster visar en vinst på ca 4,5 miljoner kr. Styrelsen har beslutat att dela ut nästan 2,3 miljoner i utdelning till medlemmarna. Nivån på utdelningen är anpassad så att större del betalas ut till medlemmen men samtidigt stärker föreningen sitt eget kapital inför framtiden. Utdelningen kommer att ske både i form av 10 % ränta på medlemsinsatsen och efterlikvid om 10 kr/m3fub till medlemmarna för verksamhetsåret 2022/2023.