Vi höjer virkespriserna och går över till m3fub för timmer!

Virkespriserna har en fortsatt positiv utveckling och nu höjer vi priserna, höjningen blir ca 20 kr/m³fub för timmer och 20 kr/m³fub för massaved.

Virkespriserna har en fortsatt positiv utveckling och nu höjer vi priserna, höjningen blir ca 20 kr/m³fub för timmer och 20 kr/m³fub för massaved. Genom att höja vår grundprislista får alla med aktuell prislista ta del av prishöjningarna. Vi tycker att det känns jättekul att kunna betala ut mer pengar än vad vi hade räknat med vid kontraktstillfället, i vår värld är det precis så en skogsägarförening ska fungera.


Samtidigt som vi höjer prislistan kommer vi att gå över från m³to (toppmätt kubik) till m³fub (fastkubik) i vår prissättning av timmer. Tidigare var våra prislistor i m³to men i och med att samtliga sågverk nu har en förbättrad teknik för att mäta timmerstockar kan vi gå över till att mäta även timmer i kr/m³fub. Det gör det lättare att förstå och jämföra prislistor. Vi strävar efter att vår prissättning ska vara så rättvis och transparent som möjligt och detta är ytterligare ett steg på den vägen. 


Den nya listan gäller från och med den 20/5-24