Tillsammans tar vi rätt beslut i skogliga frågor.

Sköta skog

Vi rådgiver och hjälper till med föryngringsavverkning,

gallring, röjning och föryngring.

Virkespriser

Se våra priser och garantipremier.

Medlemskap

Som medlem i Nätraälven Skog garanterar vi, rättvist och bra betalt, oberoende rådgivning och ett tryggt delägarskap.

100-årsfest 18 november

Den 18 november kl 18:00 bjuder vi in våra medlemmar till 100-årsfirande av vår förening. 

Prishöjning

Från och med 2023-02-20 höjer vi grundpriset på hela listan! 

Årsstämma i Docksta 26/1 2023

Den 26/1 kl 19:00 kallas medlemmar i Nätraälven till årsstämma på bygdegården i Docksta.

Vi firar 100år!

I år är det 100 år sedan vår fantastiska förening bildades och vi ser fram emot att fira detta jubileum tillsammans med våra medlemmar.

Oberoende förening för skogsägare

Nätraälven är en unik skogsägarförening eftersom vi är helt oberoende. Det innebär att vi alltid tar ställning för dig som medlem och hjälper dig att ta rätt beslut i skogliga frågor. Föreningen ger dig som skogsägare service med allt från rådgivning till hjälp med avverkning, röjning och plantering.