Tillsammans tar vi rätt beslut i skogliga frågor.

Sköta skog

Vi rådgiver och hjälper till med föryngringsavverkning,

gallring, röjning och föryngring.

Virkespriser

Se våra priser och garantipremier.

Medlemskap

Som medlem i Nätraälven Skog garanterar vi, rättvist och bra betalt, oberoende rådgivning och ett tryggt delägarskap.

Oberoende förening för skogsägare

Nätraälven är en unik skogsägarförening eftersom vi är helt oberoende. Det innebär att vi alltid tar ställning för dig som medlem och hjälper dig att ta rätt beslut i skogliga frågor. Föreningen ger dig som skogsägare service med allt från rådgivning till hjälp med avverkning, röjning och plantering.