Aktuellt

Nu höjer vi prislistan!

Vi är glada att meddela att vi höjer vår virkesprislista för timmer och massaved. Efterfrågan på timmer är hög och vi har nått en ny nivå för timmerpriserna. Vi har sedan tidigare höjt timmerpremierna markant men nu höjer vi också vår grundprislista med 50-80 kr/m3. Efterfrågan på massaved stiger och höjningen är 20 kr/m3 för lövmassa och 10 kr/m3 för barrmassa. Höjningen gäller för alla avtal med aktuell prislista och träder i kraft för uppdrag som påbörjas från och med 19 april.

 

Grundkurser för skogsägare

Nu är det äntligen dags för två omgångar av vår populära grundkurs igen.

 

Grundkurs i skogsbruk, 22 mars kl 18.00 – 21.00 på kontoret i Sidensjö.

Vi vänder oss till dig som vill lära dig grunderna i skogsbruk.

Vi berättar om skogens omlopp från planta till föryngringsavverkning.

 

Grundkurs i skogsbruk för kvinnliga skogsägare, 29 mars kl 18.00 – 21.00 på kontoret i Sidensjö

Vi vänder oss till dig som vill lära dig grunderna i skogsbruk.

Nätraälven skog introducerar samarbetsplan!

Vi tar nu nästa steg i ledet att stötta och hjälpa våra medlemmar att sköta sina skogar! Oavsett vilket mål våra medlemmar har med sina skogar, så vill vi hjälpa dem att fatta rätt beslut vid rätt tillfälle. Därför lanserar vi nu konceptet samarbetsplan.

 

Med en skogsbruksplan som grund och ett tätare samarbete med dig som medlem, kan våra rådgivare optimera skötseln av din skog, utifrån dina personliga mål!

Sidor

Bli medlem i Nätraälven Skog

Följ oss på sociala medier