Idé & grundtanke

Vårt oberoende leder till fokus på medlemmens bästa både vid virkeshandel och rådgivning. Vi har ingen egen industri utan är fria att sälja virket där vi har den bästa affären.

Att ha flera köpande industrier ger kortare transporter vilket gynnar både miljö och ekonomi. Nätraälven vill ha en smidig organisation som strävar efter låga marginaler där vinstintresset finns hos skogsägaren. Föreningen erbjuder de flesta tjänster som är kopplat till skogsägande och skötsel såsom: avverkning, gallring, röjning, plantering, markberedning, skogsbruksplaner, utbildning.

Medlemskap

Medlemskapet är gratis. Är du medlem hos oss finns det såklart ingen regel att du måste sälja ditt virke till oss men vi siktar på att alltid vara ditt bästa alternativ. Är någon annan köpare intresserad av ditt virke kan du diskutera budet med oss. Vi kan då råda dig till att skriva kontrakt med köparen eller så kanske vi har ett bättre alternativ.

 

Vi vill ge dig ett personligt bemötande och kunskapen i föreningen kan hjälpa dig att nå dina mål med din skogsfastighet.

Styrelse

Nätraälvens styrelse består av engagerade medlemmar i vårt verksamhetsområde.

Entreprenörer

Vi samarbetar med duktiga och lokalt förankrade entreprenörer. Vi lägger stor vikt vid att alla åtgärder utförs med kvalitet för skogens och medlemmens bästa.

Natur & Miljö

En stor styrka inom föreningen är vår frihet utifrån att vi ej äger egna industrier. Vi har därför möjligheter att minimera miljöbelastande transporter genom att leverera till närmaste industri