Natur & Miljö

Skogen är till för så mycket mer än bara skogsbruk. Jakt, rekreation och friluftsliv blir allt viktigare för den moderna skogsägaren. Nätraälvens verksamhet skall präglas av en helhetssyn där drivkraften är ett miljövänligt, långsiktigt och uthålligt skogsbruk. I den verksamhet som bedrivs skall miljöhänsyn förenas med äganderätt, produktion och sociala intressen. Vi har ett ledningssystem som styr vårt skogsbruk i enlighet med PEFC:s krav. Vi har även certifierat oss för spårbarhet hos en av värdens största skogliga certifieringsorgan. (klicka här för att se våra certifikat).

 

I vår miljöpolicy kan ni läsa mer om vårt miljöarbete.

En stor styrka inom föreningen är vår frihet utifrån att vi ej äger egna industrier.

Vi har möjligheter att minimera miljöbelastande transporter genom att leverera till närmaste industri, vilket oftast också är det ekonomiskt bästa alternativet. Vi kan dessutom välja våra köpare av virket och där också då ställa krav på gott miljöarbete i nästa steg.

Nätraälven levererar inte virke från:

  • Skogsområden där hävdvunna eller medborgliga rättigheter kränkts.
  • Virke som härstammar från skyddsvärda skogar (t ex urskogar, reservat och liknande) som nyckelbiotoper.
  • Genmanipulerade (GM) träd.
  • Illegala avverkningar.

Nätraälvens virke kommer från Sverige och mestadels från Västernorrland län. På köparens begäran är vi behjälpliga att låta köparen eller dess ombud utföra kontroller av råvarans ursprung.