Natur & miljö

En stor styrka inom föreningen är vår frihet utifrån att vi ej äger egna industrier. Vi har möjligheter att minimera miljöbelastande transporter genom att leverera till närmaste industri, vilket oftast också är det ekonomiskt bästa alternativet. Vi kan dessutom välja våra köpare av virket och där också då ställa krav på gott miljöarbete i nästa steg.

Nätraälven levererar inte virke från:

  • Skogsområden där hävdvunna eller medborgliga rättigheter kränkts.
  • Virke som härstammar från skyddsvärda skogar (t ex urskogar, reservat och liknande) som nyckelbiotoper.
  • Genmanipulerade (GM) träd.
  • Illegala avverkningar.

Nätraälvens virke kommer från Sverige och mestadels från Västernorrland län. På köparens begäran är vi behjälpliga att låta köparen eller dess ombud utföra kontroller av råvarans ursprung.

Styrelsen

Nätraälvens styrelse består av engagerade medlemmar i vårt verksamhetsområde.

Entreprenörer

Vi samarbetar med duktiga och lokalt förankrade entreprenörer. Vi lägger stor vikt vid att alla skogliga åtgärder utförs med kvalitet för skogens och medlemmens bästa.

Idé & grundtanke

Föreningen erbjuder de flesta tjänster som är kopplat till skogsägande och skötsel såsom: avverkning, gallring, röjning, plantering, markberedning, skogsbruksplaner, utbildning.