Natur & Miljö

En stor styrka inom föreningen är vår frihet utifrån att vi ej äger egna industrier.

Vi har möjligheter att minimera miljöbelastande transporter genom att leverera till närmaste industri, vilket oftast också är det ekonomiskt bästa alternativet. Vi kan dessutom välja våra köpare av virket och där också då ställa krav på gott miljöarbete i nästa steg.

Nätraälven levererar inte virke från:

  • Skogsområden där hävdvunna eller medborgliga rättigheter kränkts.
  • Virke som härstammar från skyddsvärda skogar (t ex urskogar, reservat och liknande) som nyckelbiotoper.
  • Genmanipulerade (GM) träd.
  • Illegala avverkningar.

Nätraälvens virke kommer från Sverige och mestadels från Västernorrland län. På köparens begäran är vi behjälpliga att låta köparen eller dess ombud utföra kontroller av råvarans ursprung.

Bli medlem i Nätraälven Skog

Följ oss på sociala medier