Virkespriser

Januari 2024

Våra virkespriser beräknas utifrån vår prislista 1779-15 (Klicka på länken här)

På den tillkommer premier för respektive sortiment. Vi har garantipremier på minst +100 kr/m3fub för gran- och talltimmer. Vi erbjuder som lägst +50 kr/m3fub för barrmassaved. Premierna gäller på våra avverkningsuppdrag och varierar i storlek beroende på avstånd till industri, kvalitet, tillgänglighet, mm.

Hör av dig till oss om du vill att vi ska räkna på just din skog. Kom ihåg att du som självverksam medlem har en tillkommande premie på 20 kr/m3.

 


Marknadsläget just nu

Priserna idag är på historisk höga nivåer och vi tycker att det är det är läge att avverka virkesrika bestånd. Vi ser att efterfrågan är fortsatt stark och prisbilden drivs idag främst av brist på råvara vid industrier och sågverk. Det som sticker ut just nu är energisortimenten som gynnas av den kris inom energisektorn som råder. Vårt råd är som alltid att sköta skogen långsiktigt, genomför gallringar och avverkningar om skogen är mogen. Sortimentsflyttar (timmer som blir brännved genom avtorkning eller röta) och minskad tillväxt till följd av försenade åtgärder är svåra att ta igen.


Aktuell prislista

Våra virkespriser beräknas utifrån vår prislista 1779-15På den tillkommer premier för respektive sortiment.


Prisjämförelser

Prisjämförelse i tidningen ATL 2016-11-15

Enligt tidningen ATLs virkesprisjämförelse ligger vi på Nätraälven i topp i Sverige med våra virkespriser, 1:a på gran och 2:a på tall. Det är roligt att vårt långsiktiga arbete med rättvisa priser visar att vi är i Sverigetopp. Kom ihåg att förutom en hög prislista så kan medlemmar även se fram emot premier, välbetalda specialsortiment och eventuell efterlikvid. Läs artikeln här.


Prisjämförelse i tidningen skogen 2013-09-27

I prisjämförelsen i tidningen skogen så ser vi att Nätraälven är den enda aktören som har 300 kr/m3fub för barrmassa i Sverige!

I samma prisjämförelse simuleras även avverkning av normalbestånd, där är Nätraälven högst i Norrland för gran och tall är vi bland de högre i Sverige men dock näst högst i Västernorrland (skiljer 3 kr). Notera att i vår prislista finns ej våra specialsortiment med (stamblock, stolpar och svarvtimmer gran). Specialsortimenten kan höja nettot med flera tiotals kronor.


Prisjämförelse i ATL 2013-08-13

ATL simulerade en normal slutavverkning med timmer och massaved. Prislistor tillgängliga från internet jämfördes. Nätraälven återfanns i både grantoppen och talltoppen. 7:e plats för tall och 8:e plats för gran i Sverige. Det framgår att vi har klart högsta pris i Västernorrland.


Artikel i ATL 2013-06-18

Rubriken var Nätraälven håller priserna uppe. Många aktörer sänkte då prislistorna på massaved till 250 kr/m3fub men vi låg kvar på 300 kr/m3fub vilket vi gör fortfarande.


Stor prisjämförelse ATL 2010-10-19

Enligt tidningen ATL:s stora prisjämförelse hösten 2010 (se bild) hade Nätraälven högsta virkespriserna i Norrland. En gammal artikel men den säger mycket om föreningens ambition vad gäller virkespriser. VD Mattias Persson och Ordförande Christer Kjellsson fanns på framsidan med rubriken "De ger bäst pris".

Specialsortiment

Stamblock

Högkvalitativa rotstockar av tall och gran avsedda för snickerier med höga kvalitetskrav så som tillverkning av fönster, dörrar, trappräcken, lister mm.Furustolpar

Helstammar av tall som tas ur slutavverkningar för förädling till telefon- eller eltransmissions- stolpar.Granpålar

Relativt raka granstockar tas ut i förutbestämda längder ur slutavverkningar för pålning av bryggor, kajer men även till att stärka instabil mark vid hus eller vägbyggnation.Plyfa, svarvtimmer

Grova granstockar tas ut i normallängder ur slutavverkningar för svarvning till fanér. Fanéren används vid golvtillverkning.


Björktimmer

Timmer från björk tas ut för att svarvas och sågas. Svarvade stockar blir plywood som används till kontorsmöbler och inom fordonsindustrin.

De sågade stockarna används inom möbelindustrin och finsnickerier.  


Leveransvirke

Om du tänker leverera virke finns det en del saker som är bra att tänka på. Det första du ska göra är att ta kontakt med din virkesköpare. Gör upp med denna om vilket pris som gäller och vilka sortiment som du kommer att leverera. Fundera även på när leveransen är tänkt att hämtas.

• Har du koll på kvalitetsbestämmelserna? Timmer och massaved har olika bestämmelser gällande tillredning och kvalitetskrav. Skogskunskap.se har sammanställt de viktigaste du bör känna till. Klicka på länken och läs på innan du sätter igång och avverkar. Allt virke i Sverige mäts och redovisas via den oberoende aktören Biometria. På deras hemsida hittar du alla utbildningar i aptering för skogsägare. Dessa är webbaserade och kostar pengar, men kan vara en nog bra investering eftersom att du istället ökar virkesvärdet på dina leveranser. Klicka på denna länk för att komma vidare till Biometrias utbildningssida.

Har du koll på hur du får lägga virket? Alla som tänker lägga upp virke vid en allmän eller enskild väg måste följa trafikverkets regler. Kraven varierar beroende på vid vilken väg virket ska ligga. Klicka på denna länk för att se trafikverkets bestämmelser.

 

• Har du koll på leveransbestämmelser? Det finns regler gällande när olika sortiment måste vara inkörda till industrin. Även vägsystemet har olika regler gällande när vägarna är tillåtna att köra med fulla timmerbilar på. Om du själv inte har koll på vad som gäller kan du kolla med väghållaren. Av erfarenhet vet vi att de flesta leveranserna kommer in på vårvintern. Alla skogsägare är inte medvetna om att vissa vägar stänger för tunga transporter en lång period över tjällossningen. Detta leder till att virket riskerar att bli nedklassat när det kommer till industrin.