Entreprenörer

Inom Nätraälven lägger vi stor vikt vid att anpassa insatserna i din skog så att den ska må bra på lång sikt. Det finns mycket att ta hänsyn till i ett långsiktigt skogsbruk.

 

Under avverkning, gallring och skogsvård tar vi stor hänsyn till mark, vatten och luft, liksom den biologiska mångfalden som är grundförutsättningen för växter och djur. Därför är våra krav på kunskaper och erfarenheter hos de entreprenörer vi anlitar högt ställda.

 

Våra lokala samarbetspartners på avverkningssidan är Bräcke Maskintjänst, Per-Johan Hamberg, Nils Modin, Samuel Gimbersson, JT Skog och Westerströms. Samtliga uppfyller våra högt ställda krav och har fått mycket beröm för sitt ansvarsfulla sätt att vårda och verka i våra medlemmars skogar.

 

Våra ledande aktörer på skogsvårdssidan är idag Örnskog, Höga kusten skog och fastighet, Näslunds friplant, Timrå Skog och NK Trä och traktor.

 

 

Bräcke Maskintjänst
Bräcke 124
893 91 BJÄSTA
Tfn Roger Westin 070-514 27 60

Per-Johan Hamberg 
Berg 113

870 33 DOCKSTA
Per-Johan Hamberg: 070-582 30 20

JT Skog

Uberg 140

897 95 SKORPED

Jan Eriksson: 073-046 98 18, Tobias Lundgren: 070-533 67 95

Nils Modin och Samuel Gimbersson

Näset 110

890 51 LÅNGVIKSMON

Nils Modin: 070662 42 37, Samuel Gimbersson: 072-224 31 71

Westerströms Skogsmaskiner

Lid 201

870 32 ULLÅNGER

Mikael Westerström: 070-360 17 03