Entreprenörer

8

Vi strävar efter att ha långsiktiga samarbeten med duktiga, lokala entreprenörer. För oss är det viktigt att våra skogliga entreprenörer har ett stort engagemang och att samtliga åtgärder utförs med god kvalitet.

Idé & grundtanke

Föreningen erbjuder de flesta tjänster som är kopplat till skogsägande och skötsel såsom: avverkning, gallring, röjning, plantering, markberedning, skogsbruksplaner, utbildning.Styrelsen

Nätraälvens styrelse består av engagerade medlemmar i vårt verksamhetsområde.

Natur & Miljö

En stor styrka inom föreningen är vår frihet utifrån att vi ej äger egna industrier. Vi har därför möjligheter att minimera miljöbelastande transporter genom att leverera till närmaste industri