Föryngring

En viktig del av skogsbruket är föryngringen där gammal skog ersätts med ny. För att få en lyckad föryngring är det viktigt att ta hänsyn till både skogens och markens förutsättningar och välja föryngringsmetod efter dessa. 

Markberedning

Markberedning är i de flesta fall nödvändig för att få ett lyckat föryngringsresultat, vare sig du planterar, sår eller förlitar dig på naturlig föryngring. En optimal markberedning skiljer sig mellan olika föryngringsmetoder och ståndorter. På Nätraälven så använder vi oss i dagsläget enbart av metoden harvning när vi markbereder. (källa: skogskunskap.se)

Plantering

Vid plantering kan föryngringen få ett försprång så att den växer ifrån konkurrerande vegetation. Jämfört med sådd och naturlig föryngring är plantering mindre känslig för klimatläge och väderlek. (källa: skogskunskap.se)

Vi erbjuder även möjligheten att beställa plant till vårt kontor om du vill plantera själv. Kontakta oss för att veta mer.