Dokument

  • Prislistor
  • Årsredovisning
  • Miljö & certifiering
  • Övriga dokument
Prislistor


Äldre virkesprislista 1779-14

Äldre virkesprislista 1779-12

Äldre virkesprislista 1779-11

Äldre virkesprislista 1779-10

Äldre virkesprislista 1779-09

Äldre virkesprislista 1779-08

Äldre virkesprislista 1779-07

Äldre virkesprislista 1779-06
Årsredovisning

Årsredovisning 2022/2023

Årsredovisning 2021/2022

Årsredovisning 2020/2021

Årsredovisning 2019/2020

Årsredovisning 2018/2019

Årsredovisning 2017/2018

Årsredovisning 2016/2017

Årsredovisning 2015/2016

Årsredovisning 2014/2015

Årsredovisning 2013/2014
Miljö & certifiering

Miljöpolicy

Spårbarhetscertifikat SCS-COC-006250

Revisionsrapport 2021

PEFC Certifikat Skogsbruk

PEFC Certifikat Spårbarhet
Övriga dokument

Nätraälven 100-årsbilaga juni 2023

Fakta om föreningen 2023

Nätraälvens stadgar

Informationsfolder 2021

1000-bilaga februari 2016

Nätraälven 90-årsbilaga juni 2013

Skoglig ordlista

Inträdesansökan

Integritetspolicy