Nätraälvens styrelse

Styrelsen

Nätraälven styrelse består av medlemmar från vårt verksamhetsområde.
Styrelsen företräder föreningens 1000 st medlemmar.

I styrelsen ingår:

Christer Kjellsson, Ordförande, Nyland, Sidensjö
Lars-Göran Häggström, Ödsbyn, Sidensjö
Peder Åberg, Gussjö, Härnösand
Rune Edin, vice ordf, Sidensjö
Lennart Bylund, Hållen, Sidensjö
Anders Broman, Mosjö, Skorped
Marie Norberg, Orrvik, Bjästa
Bertil Nordin, Å, Sidensjö

 

Nätraälvens vision

Nätraälven skog skall vara det bästa alternativet för skogsägare på den lokala virkesmarknaden.

 

Nätraälvens målsättning

Nätraälven skogs mål är främja medlemmarnas intressen genom goda råd samt rättvist och bra betalt för virket.