Nätraälvens styrelse

Styrelsen

Nätraälven styrelse består av medlemmar från vårt verksamhetsområde.
Styrelsen företräder föreningens 1170 st medlemmar.

I styrelsen ingår (från vänster):

Rune Edin, vice ordf, Sidensjö

Marie Norberg, Orrvik, Bjästa

Lars-Göran Häggström, Ödsbyn, Sidensjö

Anders Broman, Mosjö, Skorped

Peder Åberg, Gussjö, Härnösand

Christer Kjellsson, Ordförande, Nyland, Sidensjö

Lennart Bylund, Hållen, Sidensjö
 

 

Nätraälvens vision

Nätraälven skog skall vara det bästa alternativet för skogsägare på den lokala virkesmarknaden.

 

Nätraälvens målsättning

Nätraälven skogs mål är främja medlemmarnas intressen genom goda råd samt rättvist och bra betalt för virket.