Styrelsen

Styrelsemedlemmar

I styrelsen ingår (från vänster):

Marie Norberg, Orrvik, Bjästa

Rune Edin, vice ordf, Sidensjö

Börje Viklund, Högbyn, Arnäsvall

Lotta Sundberg, Skorped

Christer Kjellsson, Ordförande, Nyland, Sidensjö

Eva Ericson, Örnsköldsvik

Mattias Persson, VD

Lennart Bylund, Hållen, Sidensjö

Peder Åberg, Gussjö, Härnösand (inte på bild)

Vision

Nätraälven skog skall vara det bästa alternativet för skogsägare på den lokala virkesmarknaden.

Målsättning

Nätraälven skogs mål är främja medlemmarnas intressen genom goda råd samt rättvist och bra betalt för virket.

Idé & grundtanke

Föreningen erbjuder de flesta tjänster som är kopplat till skogsägande och skötsel såsom: avverkning, gallring, röjning, plantering, markberedning, skogsbruksplaner, utbildning.

Entreprenörer

Vi samarbetar med duktiga och lokalt förankrade entreprenörer. Vi lägger stor vikt vid att alla skogliga åtgärder utförs med kvalitet för skogens och medlemmens bästa.

Natur & Miljö

En stor styrka inom föreningen är vår frihet utifrån att vi ej äger egna industrier. Vi har därför möjligheter att minimera miljöbelastande transporter genom att leverera till närmaste industri